کتابخانه ی عمومی آیت اله فیاضی روستای نیر

ورود شما را به این وبلاگ گرامی می داریم.

آرشیو

تاریخ: 1396/05/28 ساعت: 15:43

نتیجه تصویری برای عضویت رایگان 

به اطلاع علاقمندان و اعضاء محترم کتابخانه می رساند به مناسبت روز همدان، در مورخه 96/6/1 عضویت در کتابخانه های عمومی استان رایگان می باشد. 

علاقمندان جهت عضویت و یا تمدید عضویت شان در تاریخ ذکر شده به کتابخانه مراجعه فرمایند. 

نتیجه تصویری برای روز همدان